Monica Hartviksdatter Jenssen

Seniorrådgiver hos Utdanningsdirektoratet

Monica Hartviksdatter Jenssen

Seniorrådgiver hos Utdanningsdirektoratet

Biografi

Utdannet barnehagelærer og en mastergrad i pedagogikk. Jobbet lenge i barnehagesektoren og de siste fem årene med å støtte og veilede barnehagesektoren i bruk av digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.