Mikael Arevius

Curriculum Manager

Mikael Arevius

Curriculum Manager

Biografi

Mikael har bakgrunn som lærere. Behovet for å forstå verden og gjøre den begripelig for alle har alltid vært en motivasjon. Mikael arbeider nå heltid på Gapminder der han bland annet arbeider med å utvikle Gapminders prosjekt “The Ignorance Project”, holder foredrag og workshops samt utvikler undervisningsmateriell. Han har blant annet laget undervisningsmateriell for Nobelmuseet, Skolverket og Ungt Entreprenørskap i Sverige.