Marianne Olsen Brøntveit

Nett- og kommunikasjonsansvarlig i profesjonspolitisk avdeling

Marianne Olsen Brøntveit

Nett- og kommunikasjonsansvarlig i profesjonspolitisk avdeling

Biografi

Marianne Olsen Brøntveit har sin bakgrunn fra mediabransjen og som lærer og er ansatt i Utdanningsforbundet, hvor hun arbeider som Nett- og kommunikasjonsansvarlig i profesjonspolitisk avdeling.