Lene Wergeland Putkowski

Lærer

Lene Wergeland Putkowski

Lærer

Biografi

Lene jobber som lærer på Barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Hon er opptatt av at elevene skal oppleve mestring og glede i undervisningen, og jobber for å gjøre elevene aktiv i egen læring.

Lene bruker digitale verktøy som en naturlig del av elevenes skolehverdag og utdanner elever som tar med seg sin digitale kompetanse til resten av utdanningsløpet. Elevene har praksis i barnehager, barneskoler, på SFO, ungdomsskoler og fritidsklubber. Som lærere tør vi slippe kontrollen og gi elevene hovedrollen i egen læringsprosess.