Kjell Ove Hauge

Rektor ved Kuben videregående skole

Kjell Ove Hauge

Rektor ved Kuben videregående skole

Biografi

Kjell Ove er rektor ved Kuben videregående skole, Osloskolens storsatsing på yrkesfag og tekniske fag. Han har siden oppstarten i 2013 etablert en skole med solide søkertall, høy trivsel blant elever og ansatte, og gode læringsresultater. Gjennom verdibasert lederskap har han etablert en pedagogisk plattform for skolen basert på trygg, aktiv læring, der elevstemmen blir lyttet til og danner grunnlaget for undervisningen og utdanning av morgendagens beste fagarbeidere.  Kjell Ove deler villig Kubens arbeid og erfaringer gjennom inspirerende foredrag i både inn- og utland.