Katrine Sølvberg

Rektor ved Nordtvet skole

Katrine Sølvberg

Rektor ved Nordtvet skole

Biografi

Katrine Sølvberg har 12 års erfaring fra ulike lederroller på to forskjellige skoler i Groruddalen, i Oslo. Hun har før dette 13 års erfaring som fag- og kontaktlærer på Stovner barneskole. Katrine har allmennlærerbakgrunn og i tillegg Master i skoleledelse fra BI. De siste 6 årene har hun jobbet som rektor ved Nordtvet skole i bydel Grorud. Nordtvet skole har de siste 3 årene gått gjennom en lang prosess med å bli mer digital. Målet for den store satsingen har vært å gi elevene flere verktøy for bedre tilpasset opplæring og bidra til å møte fremtidens krav og forventninger til digital kompetanse.