Karl-Fredrik Tangen

Samfunnsgeograf og Førstelektor ved Høyskolen Kristiania

Karl-Fredrik Tangen

Samfunnsgeograf og Førstelektor ved Høyskolen Kristiania

Biografi

Karl-Fredrik Tangen er en norsk samfunnsgeograf ansatt ved Høyskolen Kristiania. Tangen er også skribent i Dagens Næringsliv. Han har tidligere jobbet som strategirådgiver, og han har vært med på utviklingen av segmenteringsmodellen Sosioraster.

Tangen er opptatt av de sosiale og historiske betingelsene for samfunnet, og i den forbindelse teknologien, økonomien og ideologiens rolle i endring og stabilitet. Han er opptatt av spørsmål om klasse, makt og livsstil. En særlig interesse er utdanningssystemet, og forholdet mellom ambisjonen om et utdanningssystem som skal skape kunnskap og likhet og en virkelighet der utdanningssystemet også gjenskaper forskjeller og produserer og reproduserer dumskap.