Jorunn Øveland Nyhus

Norsklærer og Redaktør

Jorunn Øveland Nyhus

Norsklærer og Redaktør

Biografi

Jorunn Øveland Nyhus er norsklærer på Hartvig Nissens skole. Hun er også nylig blitt redaktør av tidsskriftet Norsklæreren som utgis av LNU.