Joakim Høyland

Lærer

Joakim Høyland

Lærer

Biografi

Joakim Høyland er lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, og underviser i matematikk og valgfag programmering. Han samarbeider med NTNU om et utviklingsprosjekt om programmering i matematikkfaget.