Ina Camilla Lauvli Engan

Grunnskolelærer

Ina Camilla Lauvli Engan

Grunnskolelærer

Biografi

Ina Camilla Lauvli Engan er utdannet grunnskolelærer 5.–10. trinn med master i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i naturfag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun jobber som lærer og digitalveileder på Teglverket skole og i Utdanningsetaten, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Hun har et stort engasjement for skoleutvikling og pedagogisk bruk av læringsteknologi.