Ida Madeleine Heen Aaland

Allmennlærer

Ida Madeleine Heen Aaland

Allmennlærer

Biografi

Ida Madeleine Heen Aaland er utdannet allmennlærer med fordypning i lesing og skriving i skolen ved UiO/OsloMet. Hun har over ti års erfaring som lærer i Osloskolen og arbeider i dag som lærer og digital veileder på Teglverket skole og i Utdanningsetaten, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Hun er genuint opptatt av begynneropplæringen og utforskende undervisning.