Håvar Eidslott

Lektor

Håvar Eidslott

Lektor

Biografi

Håvar Eidslott er lektor med en master i pedagogisk bruk av IKT, jobber som lærer i Osloskolen og som IKT-veileder i Utdanningsetaten.

Sesjoner med Håvar Eidslott