Halvor Ø Thengs

Lærer

Halvor Ø Thengs

Lærer

Biografi

Halvor Østerman Thengs er 33 år gammel, og lærer ved Dalane videregående skole i Egersund. Han underviser i fagene norsk, engelsk, og fransk, og er opptatt av spillpedagogikk og litteraturundervisning. I sin masteroppgave undersøker han hvordan kritisk orienterte spørsmål som metode for litteraturarbeid kan skape engasjement hos elever.