Fredrik Mørk Røkenes

Førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk

Fredrik Mørk Røkenes

Førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk

Biografi

Fredrik Mørk Røkenes er førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han underviser i engelsk fagdidaktikk, profesjonsfaglig digital kompetanse og kunnskapsgjennomganger (literature review) på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Røkenes forsker spesielt på bruken av digital teknologi i engelskfaget og utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen. Han er også en av prosjektlederne for NTNUs DigGiLU prosjekt hvor hovedmålet er å utvikle lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse i grunnskolelærerutdanningen.