Erika Kyrk-Seger

Barnehagelærer og kulturpedagogisk veileder i barnehage og skole

Erika Kyrk-Seger

Barnehagelærer og kulturpedagogisk veileder i barnehage og skole

Biografi

Erika Kyrk-Seger er utdannet barnehagelærer og kulturpedagogisk veileder i barnehage og skole. Hun har arbeidet  som barnehagelærer og utviklingsleder, men arbeider i dag som pedagogisk koordinator i Gråbo förskolor i Lerums kommun. Hun er ett av de største navnene innen barnehageutvikling i Sverige, har jobbet mye med digital dokumentasjon og er en etterspurt foredragsholder. Det er første gang hun snakker på en norsk konferanse om disse viktige temaene.Hun er også aktiv på sosiale medier og har en egen blogg.