Ellen Egeland Flø

Lektor

Ellen Egeland Flø

Lektor

Biografi

Ellen Egeland Flø er lektor i realfag ved Mailand videregående skole hvor hun også leder Mailand Skaperverksted. I mai 2018 fikk hun Gullepleprisen som deles ut til pedagoger som har brukt IKT på en nyskapende og god måte i undervisningen. Hun sier at de kreative oppleggene gjerne fører med seg økt motivasjon og økt mestring. Metodene hun bruker  gir elevene mulighet til å bruke det de har lært til å skape et produkt som er relevant i « den virkelige verden». Dette er en læringsform som også passer for elever med høyt læringspotensial, noe hun satser på å videreutvikle i prosjektet Læring og Undring i Realfag (LUR).