Camilla G. Hagevold

Lærer og skoleleder

Camilla G. Hagevold

Lærer og skoleleder

Biografi

Camilla G. Hagevold har en bakgrunn som både lærer og skoleleder. I 2006 var hun med i UDIRs prosjekt «Bedre Vurdering» – om kjennetegn på måloppnåelse, og i 2008-2010 tok hun rektorskoleutdannelse ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Stavanger kommune. Camilla har jobbet mye med vurdering for læring, både med egne elever og med lærere på andre skoler. Hun skriver vanligvis ned tanker og meninger om skole på bloggen Skolevegen.