Brit Iren Hetland Haavik

Lektor

Brit Iren Hetland Haavik

Lektor

Biografi

Brit Iren Hetland Haavik er lektor og programfaglærer i Kunst, design og arkitektur på Vågen videregående skole. Hun har tidligere mottatt Ildsjelprisen (2010) og Gullepleprisen (2011) for sitt engasjement og innovative arbeid med bruk av teknologi i klasserommet. Hetland Haavik har holdt en rekke innlegg og foredrag på ulike nasjonale og internasjonale konferanser, bl. a. Nordic Edge 2017 og NKUL 2018.