Berit Andersen

Seniorrådgiver i Medietilsynet

Berit Andersen

Seniorrådgiver i Medietilsynet

Biografi

Berit Andersen er seniorrådgiver i Medietilsynet. Hun jobber med tiltak og aktiviteter knyttet til trygg mediebruk og kritisk medieforståelse blant barn og unge, og er ansvarlig for tilsynets arbeid med barne- og ungdomspanel.