Anne Lise Jomisko

Norsklærer

Anne Lise Jomisko

Norsklærer

Biografi

Anne Lise Jomisko er norsklærer ved Elvebakken videregående skole. Hun har vært litteraturkritiker i Dagbladet og skrevet lærebøker i norskfaget. Hun har også hatt ulike frilansoppdrag knyttet til både kritiker – og lærervirksomheten.