Anne Grete Vik

Lærer

Anne Grete Vik

Lærer

Biografi

Anne Grete jobber som lærer på Barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Hon er opptatt av at elevene skal oppleve mestring og glede i undervisningen, og jobber for å gjøre elevene aktiv i egen læring.

Anne Grete bruker digitale verktøy som en naturlig del av elevenes skolehverdag og utdanner elever som tar med seg sin digitale kompetanse til resten av utdanningsløpet. Elevene har praksis i barnehager, barneskoler, på SFO, ungdomsskoler og fritidsklubber. Som lærere tør vi slippe kontrollen og gi elevene hovedrollen i egen læringsprosess.