minTimeplan.no

minTimeplan.no

Stand: A:24
E-post: post@triangel.no
Telefon: +47 99591650

minTimeplan

– er et komplett verktøy for timeplanlegging og vikarhåndtering.


Hvorfor bruke minTimeplan

Du oppnår raskt store besparelser og frigjør tid. Gjennom løpende vedlikehold av timeplan kan du enkelt registrere fravær, finne vikarer og generere timelister. Fyllingsgrad på stilling, timelister og avspaseringsbank oppdateres automatisk ved tildeling av vikartimer. Systemet er web-basert og driftes av oss. Oppgraderinger og nye funksjoner blir automatisk tilgjengelig.

Hvem kan bruke minTimeplan
minTimeplan.no passer for alle skoler. Skoleledelse, ansatte og vikarer i skolen har stor nytte i bruk av systemet. For grunnskoler og videregående skoler.

Hvordan fungerer minTimeplan
Via internett får du tilgang til minTimeplan.no fra PC, nettbrett og mobil. Vår fleksible timeplanlegger gjør det enkelt å holde oversikt over alle variabler i legging av timeplan. I aktivert timeplan har du full oversikt over dagen og kan enkelt registrere fravær og endringer. minTimeplan.no hjelper deg til å finne ledig ressurs som kan erstatte fraværet. Alle ansatte og vikarer har oversikt over ledige timer som de er tilgjengelig for og har kompetanse til. Kommunikasjon mellom leder og ansatt skjer enkelt via web, mail og toveis SMS fra løsningen. Timelister og fravær fylles ut automatisk og vil via integrasjon overføres direkte til lønnssystem.

Bekymringsfri personalhåndtering i skolen, på halve tiden.

Timeplanlegging, vikarhåndtering og timelister – alt i én skyløsning.

Les mer her

 

Tids- og ressursstyring
– alle ansatte i en IT-løsning for hele kommunen

Les mer om minVakt-kommune her

 

 

AKTUELT:

Harstad kommune – alle skolene med felles system for ressursstyring

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune

Smart digital løsning for norske kommuner

Undervisningen sikres gjennom bruk av minTimeplan

Enklere vikarhåndtering på skoler – 6 tips

 

Triangel Solutions, et selskap i Visma

– vi er pionér på skybaserte løsninger og har mer enn 100.000 brukere over hele landet.

 

Velkommen til en prat med Geir Monsås Knutsen

geir.knutsen@triangel.no

Undervisningen sikres gjennom bruk av minTimeplan

Kom og ta en prat med Geir Knutsen

Triangel Solutions - et selskap i Visma