SchoolLink

SchoolLink

Stand: B:21
E-post: erlend@netpower.no
Telefon: +47 51 95 80 00

SchoolLink gjør hverdagen enklere for ansatte i skole, SFO og barnehage.

SchoolLink er en digital kommunikasjonsløsning som erstatter ranselpost, meldebok, fraværslapper og andre tungvinte måter å kommunisere på. Med digital kommunikasjon mellom lærested og hjemmet vil viktige meldinger aldri gå tapt.

Ved å samle all kommunikasjon i en og samme plattform frigjøres det mer tid til barna.
SchoolLink kan integreres mot alle skoleadministrative løsninger.