MadeToGrow

MadeToGrow

Stand: A:59
E-post: hege@madetogrow.no
Telefon: +47 918 69 129

Vi er skapt for å vokse
Mennesker er født med en naturlig motivasjon for lære og en tro på at vi kan mestre hva som helst. Etter hvert opplever mange å slite på skolen, på jobben eller andre arenaer i livet – og noen faller utenfor.

Forskning viser at «growth mindset» er viktigere for utvikling og prestasjoner over tid enn våre medfødte evner. De med denne innstillingen  ser på det å feile – ikke som å mislykkes – men som en del av læringsprosessen. De tenker at de bare ikke har fått det til ennå.  Dette gjør dem i stand til bedre å takle utfordringer, motgang og stress.

Vil du teste ditt mindset?
Kom innom på standen vår og ta kartleggingen – resultatet får du tilsendt på mail.

MadeToGrow utvikler mennesker gjennom kurs og programmer.
Våre kurs og innovative, digitale programmer bygger på «growth mindset» som styrker menneskers motivasjon, robusthet, læringskapasitet og prestasjoner. Generelt retter våre kurs og programmer seg mot unge (12-25 år) som hovedmålgruppe. Men for å gi dem best mulig forutsetning for positiv og varig utvikling, tilbyr vi også tilpasset program for lærere, ledere og foreldre – ettersom de er viktige ressurser i elevenes læringsmiljø.

Vårt digitale program kan benyttes alene eller i forbindelse med kurs, foredrag og helhetlige programmer for skoler og virksomheter.  Alle vil ha nytte og glede av å kunne mer om læringsmetoder, egen-motivering og mestringsfølelse.

Få med deg foredraget på konferansen:
www.settdagene.com/events/legger-din-skole-til-rette-for-growth-mindset-kultur/

Her kan du lese hva Digi.no skrev da de besøkte oss på Stabekk Videregående skole:
www.digi.no/artikler/har-laget-digital-plattform-for-bedre-skoleprestasjoner/433189