Ut av klasserommet

Ut av klasserommet

Stand: F:10
E-post: KS: kommunespillet@ks.no/Engineerium: post@engineerium.no/Norges Bank: post@kunnskap-norgesbank.no/NHO: besok@nho.no
Telefon: KS: 415 58 700/Engineerium: 454 75 662/Norges Bank: 22316669/NHO:

Ut av klasserommet

– Interaktive læringssentre

Norges Bank, KS, NHO, og Engineerium utgjør det nye nettverket Ut av klasserommet og tilbyr samfunnsaktuelle og engasjerende læringsspill for skoleklasser. Besøk oss på stand B:25 og sikre deg en kul premie!

 

Tverrfaglige læringsspill

Tematikken favner vidt fra økonomi og realfag til næringsliv og lokaldemokrati. Hvert besøk er gratis og tar fra to til tre timer. De ulike pedagogiske oppleggene dekker kompetansemål i flere læreplaner, kan brukes tverrfaglig og i mange fag. Målgruppene favner elever fra 9. trinn og ut videregående skole, men alle læringssentrene tar også imot andre interesserte grupper.

Kommunespillet i KS Besøkssenter:

I KS Besøkssenter kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene lærer om lokaldemokrati, medbestemmelse og hvordan en kommune styres. Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag. For mer informasjon og booking: ks-ung.no

Norges Banks kunnskapssenter:

Kunnskapssenteret er en innovativ ​læringsarena bygd rundt det interaktive spillet Horisont, hvor elevene får innsikt i Norges Banks oppgaver og sentrale økonomiske problemstillinger. Horisont tar spillerne med på et tankeeksperiment: Hvordan går det hvis vi fjerner de grunnleggende brikkene i en moderne økonomi? Og hva skjer når vi sammen skal bygge dem opp igjen? For mer informasjon og booking: kunnskap-norgesbank.no

Engineerium:

På Engineerium får elevene dine være ingeniører for en dag i det interaktive læringsspillet Engineering Challenge, hvor man lærer om olje og gass, teknologi og innovasjon. Innholdet i spillet er forankret i læreplanverket innenfor både realfag og samfunnsfag, samt utdanningsvalg på ungdomsskolen. For mer informasjon og booking: engineerium.no/engineering-challenge.html

NHO Besøkssenter:

​På NHO Besøkssenter lærer skoleklasser om næringslivet og bedriftenes rolle i samfunnet gjennom dialog, filmer og spill. Temaer som gjennomgås er hva bedrifter bidrar med til samfunnet, hvordan velferd finansieres, hva næringslivet er og yrkesmuligheter i næringslivet.  For mer informasjon og booking: nho.no/om-nho/artikler/nho-besokssenter

 

1