EasyCorrect

EasyCorrect

Stand: C:01
E-post: palle@easycorrect.com
Telefon: +45 40114215

 

Elever vil ha feedback!

Å gi god feedback på skriftlige oppgaver er viktig, men kan også være en frustrerende og tidkrevende prosess. EasyCorrect gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven.

Skolemagasinet omtaler EasyCorrect som et columbi-egg i en artikkel i seneste utgave.

Med tilgang til smarte verktøy i Word eller Google Docs reduseres tiden som brukes på gjentakende arbeid. Tiden reduseres typisk med 20-30% og omsettes i bedre tilpasset feedback til eleven. Mange opplever at feedback som en kombinasjon av tekst, lyd og video engasjerer og bidrar til at eleven bruker mer tid til å jobbe med tilbakemeldingene. Easy Correct er laget av danske gymnasielærere og brukes av mer enn 2500 norske og danske lærere.

Se introduksjonsvideo til Word

Se introduksjonsvideo til Google Docs

Helt grunnleggende syns jeg at EasyCorrect, gjør rettejobben min lettere. Mine favorittfunksjoner er standardknapper, lydkommentar og statistikk, da de på en informativ og oversiktlig måte skaper variasjon både for elever, men og hos meg som lærer. Utover en lettere retteprosess har jeg opplevd at rettingen min med EasyCorrect blir mer meningsfull for eleven, da det tilrettelegger en mer interaktiv kommunikasjon mellom meg og elev. Denne interaktive prosessen har jeg sett at motiverer elevene og at de er mer interessert i å gjøre det bedre”.

– Louise Rennemo, Hemne VGS, engelsk- og fransklærer