Cantec AS

Cantec AS

Stand: A:14
E-post: eh@cantec.no
Telefon: 66 99 60 00

Cantec AS (tidligere Gewa AS) ble grunnlagt i 1986 og er et norskeiet selskap.

Gjennom faglig dyktighet og tverrfaglig kompetanse ønsker vi å være en ledende leverandør av elektroniske hjelpemidler til mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne.

Vi holder til på Sofiemyr (rett utenfor Oslo), og våre produktspesialister har lang kompetanse innenfor sine områder:

  • Velferdsteknologi
  • Omgivelseskontroll
  • Hørsel
  • Kommunikasjon
  • Syn
  • Varsling

Vi har et bredt samarbeid med hjelpemiddelsentralene, hørselssentralene og andre fagmiljøer innen våre produktområder. Vi holder kurs og sørger for opplæring av fagpersonell over hele landet. Sammen tilstreber vi å finne den best mulige løsningen for hver enkelt bruker.

For å kunne yte en rask og god service i nærmiljøet, har vi knyttet til oss et landsdekkende forhandlernett.

Hva om alle elevene i klasserommet hørte læreren like godt?
Hva om læreren kunne snakke med «innestemme» og allikevel bli godt hørt?

Produktene fra Lightspeed skaper et godt lyttemiljø for alle elever og ivaretar lærerens stemme uten å øke lydvolumet i klasserommet.

Når alle elevene har samme tilgang til det læreren formidler, blir resultatet økt konsentrasjon og en enklere hverdag for både elever og lærere.

Cantec har over 30 års erfaring med hørselstekniske hjelpemidler i Norge, og i samarbeid med Lightspeeds mer enn 15 års erfaring i bransjen og nesten 300 000 leverte anlegg, vil vi skape det optimale lydmiljøet i skoler, barnehager og andre undervisningsinstitusjoner i Norge.

Kom og besøk oss på stand E:05 for mer informasjon om hva vi kan bidra med.