Video som grunnlag for Kompetanseutvikling i barnehagen

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-29 09:30 – 10:15

SAL 3

Barnehagens innhold skal bygge på kontinuerlig refleksjon av egen praksis. Refleksjonsarbeid kan være krevende i et felt hvor store deler av profesjonsutøvelsen er kroppslig handling og praksis. Gjennom eksempler og teori diskuterer Tove hvilke muligheter barnehagen har til å bruke video som grunnlag for refleksjon og veiledning, og om dette verktøyet kan styrke personalets kompetanseutvikling både individuelt og kollektivt.