Verdiskapende læring – undervisning som motiverer og gjør en forskjell

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole

2018-11-28 11:30 – 12:15

SAL 5

Maria ble lei av å kaste elevarbeid i søppla, og innså at undervisningen trengte en ny innfallsvinkel for å skape motiverte elever. Nå sørger hun for at undervisningen blir meningsfylt og viktig gjennom å la elevenes skolearbeid bli synlig og viktig også for verden utenfor skolen. I hennes klasserom våger man å teste ut idéer, mislykkes og teste igjen. Det gjelder å skape en motivasjon og et engasjement som strekker seg langt utenfor klasserommets vegger, mener hun. I hennes klasser lærer elevene, gjennom aktiviteter, å bli aktive samfunnsborgere. Dette er demokratiforståelse og medborgerskap i praksis! Det har hun klart å få til på en oppsiktsvekkende og uredd måte.

Maria blander forskning med egne erfaringer og tar oss med på en reise blandet med humor og alvor og får oss til å innse at ingenting er umulig om man tar elevenes idéer og kreativitet på alvor. Med hjelp av «ekte» mottagere utenfor klasserommet, en stor porsjon mot, digitale verktøy og en inkluderende arbeidsform blir skolearbeidet både meningsfylt og viktig. Etter å ha hørt Maria vil undervisningen din sannsynligvis aldri bli den samme igjen…