Utdanning for fremtiden - er du oppdatert på teknologiens utvikling?

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-28 15:30 – 16:30

SAL 7

Dette foredraget vil du ikke gå glipp av. Hvilke kunnskaper og ferdigheter blir blant de viktigste for dagens barn og unge? Vi stiller spørsmålet til en av Norges fremste eksperter innen datateknologiens utvikling, Silvija Seres, som vil snakke om utviklingen som nå skjer, men som de færreste av oss er klar over. Dette er et fagområde svært få av oss har kunnskaper nok til å forstå, men Seres snakker så vi «vanlige» forstår.

Datateknologien utvikler seg med eksponentiell fart,  og de færreste henger med  når det snakkes om kunstig intelligens, robotisering, krypto, algoritmer. Det  knytter seg også en viss frykt for at datateknologien i ferd med å gjøre menneskene overflødige, og at robotene «tar over». Er det grunn til å frykte, eller kan vi rett og slett ta det helt med ro, i full forvisning om at for de neste generasjonene, så vil ny teknologi være en naturlig del av livet og hverdagen for dem, og at det fortsatt er mennesker som har full kontroll og ikke en robot? Og er det spesielle forhold skolen bør være oppmerksomme på spesielt når det gjelder valg av teknologi og kompetanse for at skolen skal være best rustet for lærings- og dannelsesoppdraget?