Teknologipratens forbannelse og løsning

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-28 13:15 – 14:15

SAL 7

Karl-Fredrik Tangens foredrag vil ta for seg hvordan praten om teknologi står i veien for å se hva teknologi er og hva den kan og ikke kan gjøre. Han kritiserer den dominerende praten om teknologi for å fremstille historien som determinert av teknologi i en bejaende for, og den dominerende kritikken for nærmest det samme i en negativ form. Tangen vil argumentere for å forstå teknologi som en del av menneskelige relasjoner, teknologiske valg som politiske framfor determinert, og teknologi som en innvevd del av endringer i en stadig pågående prosess.