Studiebok - digitial lærebok motiverer læring

Barnehage- og skolesporet, Videregående

2018-11-28 10:00 – 10:45

SAL 5

Gamle dagers opplæringsbok for lærlinger finnes i nytt format, og er tillegg blitt en studiebok/oppslagsbok for eleven fram mot fagbrev. Boken er lagt opp slik at den kan brukes allerede fra yrkesfaglig fordypning i Vg1, og dermed kan følge eleven/lærlingen hele det fireårige opplæringsløpet. I etterkant av studieboken er det også utviklet helt nye digitale lærebøker innenfor bilfagene.