Standarder for bruk av teknologi på Sandvika vgs

Barnehage- og skolesporet, Videregående

2018-11-29 11:00 – 11:45

SAL 4

Forskning viser at det er store skiller i elevers digital kompetanse.  For mange 15-åringer er det vanskelig å finne frem til og vurdere innholdet når de leser på nett. På Sandvika vgs har vi innført standarder for bruk av teknologi som skal sikre at alle elever er kompetente på navigasjon og kildevurdering.