Språk og kommunikasjon

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-28 10:00 – 11:00

SAL 7

I sitt humoristiske foredrag Språk og Kommunikasjon tar Petter Skjerven deg med på en vandring i språkets og kommunikasjonens verden på en engasjerende måte der han tar utgangspunkt i ord og uttrykk de ansatte bruker til daglig og hvordan disse kan danne grobunn for forvirring og misforståelser. Skjerven er kjent for sin fantastiske evne til å formidle informasjon på en lettfattelig og underholdende måte. Vi gleder oss!