Skaperverksteder i skolen motiverer!

Barnehage- og skolesporet, Videregående

2018-11-29 10:45 – 11:30

SAL 2

Skulle du ønske at elevene hadde større mulighet for kreativ utfoldelse på skolen – også i VGS? Vil du forberede elevene dine på fremtidig arbeidsliv ved å fokusere mer på 21st century skills? Kan dette kombineres med større grad av tilpasset opplæring slik at alle elever opplever økt mestring? Kom og se hvordan dette kan oppnås ved hjelp av skaperverksteder i skolen! En ny måte å tenke digitalisering på, der elevene blir trent i problemløsning i praksis. Dette er tverrfaglig dybdelæring i praksis. Kanskje blir det også presentert noen foreløpige resultater fra forskningsprosjektet «GT make» som Ellen leder.