Hvordan leder vi en skole rettet for sikkerhet og personvern i 2018?

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-28 11:15 – 12:15

SAL 7
2018, og endelig er sikkerhet og personvern et tema for (nesten) alle. Dermed betyr det også noe for alle sektorer og profesjoner. Skoler er fulle av mennesker og har mennesker rundt seg, skoler produserer data hver dag, hvem har ansvar, hvilket ansvar og er sikkert og personvern gode grunner til å ikke gi ut klasselister?  Løser vi problem med bilder på avveie med å forby mobiler. Både elever og lærere legger igjen spor på nett, er det slutten på bruk av tjenester på nett? Bare i 2018 har vi hørt mer om hacking, også av skoler, er det fordi skolen er på nett, fordi skolen har wifi og fordi skolen har elever?