Personvern og digital dømmekraft

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-29 13:00 – 14:00

SAL 7

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet deltar på SETT og vil fortelle om hva de nye reglene betyr for skoler og barnehager, hvordan personvern og digital dømmekraft henger uløselig sammen, og hvorfor det er viktig at både elever, lærere og ansvarlige i skole og barnehage har god kunnskap om personvern. Di vil også gi konkrete råd til hvordan man kan jobbe med dette temaet. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring, mens Datatilsynet har som hovedoppgave å se etter at personvernregelverket blir fulgt. Sammen driver vi prosjektet og nettressursen Dubestemmer.no som skal styrke kompetansen om personvern og digital dømmekraft for barn og unge i alderen 9 til 18 år.