Netthat - strategier og praktisk tilnærming

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 09:30 – 10:15

SAL 2

Hvordan kan vi forstå og håndtere hat, trusler og maktmisbruk på internet? Må enkeltindivider håndtere dette på egenhånd, eller kan vi motarbeide disse kreftene i fellesskap? Forelesningen baseres på en studie av netthat gjennomført av foredragsholderne som publiseres i samarbeid med Lin Education. Deltakere på foredraget vil få tips til hvordan man kan jobbe med barn og unge i arbeidet med å forhindre og håndtere ugunstig atferd på nett.