Moderator Kjell Ove Hauge ønsker velkommen

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-28

SAL 7

Kjell Ove Hauge er årets moderator for årets Leder- og skoleutviklingsspor. Han vil ønske velkommen og lede dere gjennom årets konferanse.