Mobilforbud i skolen?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 12:30 – 13:30

SAL 1

Det pågår en debatt om elevers bruk av mobil i opplæringen. Bør det innføres et nasjonalt forbud, skal det være opp til den enkelte skole eller skoleeier eller bør mobilen ses på som et digitalt, pedagogisk verktøy og ha sin naturlige plass i læringsarbeidet ved alle skoler? Og hva sier elevene, hva mener de?  Det legges opp til panelsamtale for å belyse de ulike sidene ved mobilbruk i skolen. Du møter Simen Spurkland, lærer på Vøyenenga skole, Per Erik Skjelbred, rektor ved Bleiker videregående skole, og Alida de Lange d’Agostino, nestleder i Elevorganisasjonen.