Legger din skole til rette for "growth mindset" kultur?

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-29 14:10 – 15:00

SAL 7

Lærere og skoleledere er de viktigste ressursene samfunnet har, basert på den store påvirkningen de har på elevers motivasjon, læring, mestring og psykiske helse. Hvilken betydning kan det ha å sende unge mennesker ut på en livsreise med et fixed «mindset versus» et «growth mindset»?

Sissel vil fortelle om sin reise fra skole-dropout til en karriere som leder og gründer. Hun vil dele både forskningsinnsikt og praktisk erfaring fra å utvikle growth mindset i unge i utdanning og voksne i arbeidslivet. Hun vil også gi deg innsikt i betydningen av growth mindset kultur i skolen, hvordan dette kan utvikles og hva det kan gjøre for læring og utvikling.

Hva vi kan få til og ikke, på skolen og i livet, avgjøres i langt større grad av hva vi selv og andre tror er mulig enn av våre gener. Tross omfattende forskning innen hjernens plastisitet og «mindset» (Dr. Carol Dweck), er en vanlig oppfatning at vårt potensial til hva vi kan lære og lykkes med, i stor grad forhåndsbestemt. Dweck sin forskning viser at mennesker som tror de kan utvikle sine evner gjennom innsats og utfordringer, blir smartere og gjør det bedre på skolen (growth mindset), mens de som tror at medfødt talent og evner er avgjørende gir raskere opp når de møter utfordringer, tåler dårligere motgang og er mindre villige til å strekke seg for å utvikle seg (fixed mindset).