Lede ny skole med læringsteknologi

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-28 14:30 – 15:20

SAL 7

Hvordan starte opp og drifte en ny skole med fokus på læringsteknologi? Hvilke krav stilles til skoleledere og lærere for å lykkes? Før åpningen av Brynseng skolen reiste Vibeke rundt i håp om å finne den optimale læringsformen for elevene. Etter mange mil på reise i innland og utland var hun ikke i tvil om at det digitale må få en stor plass i skolehverdagen til eleven, men at poenget må være at den skal bidra til mer læring. Brynseng skolen åpnet nær sentrum av Oslo høsten 2017, skolen satser på læringsteknologi i undervisningen. Skolen ligger i et nytt bærekraftig bygg med mye teknologi, og skolen har også planer om å ta selve bygget i bruk i undervisningen. Vibeke vil i sitt foredrag fortelle hvordan det var å starte opp og drifte en ny skole med læringsteknologi, og hvordan skoleledelsen og lærerne jobber sammen for å lykkes.