Lær å lære! Lær sammen!

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 13:00 – 13:45

SAL 2

Hva nå? Elevene har fått 1:1, applikasjoner er på plass og de er det mange av. Hvordan sikrer vi at vi som lærere tar de gode valgene og hvordan kvalitetssikrer vi at elevene utvikler den kompetansen de trenger til enhver tid? Vi ønsker gjennom denne sesjonen å dele vår praksis fra planleggingsstadiet, til gjennomføring og refleksjon i etterkant. Vi jobber etter disse verdiene: samarbeid, kreativitet og kunnskapsbygging. Ved å jobbe på denne måten lærer både ansatte og elever å lære, og vi lærer sammen.