Koding i norskfaget med Lektor Lightfoot

Barnehage- og skolesporet, Videregående

2018-11-28 13:00 – 13:45

SAL 1

– Mestringsopplevelser, relasjonsbygging og faglig utbytte i et dybdelæringsperspektiv.
Programmering skal inn i skolen med fagfornyelsen 2020, men hvorfor er programmeringen meislet inn i matematikkfaget, når man kan kode i flere fag? Skoleåret 2017/2018 tok jeg saken i egne hender, og satte i gang med koding i norskfaget. Hvorfor vente på fagfornyelsen når vi kan foregripe dybdelæringen allerede nå?