Kan digitale verktøy bidra til tettere elevoppfølging og læringsledelse?

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 14:00 – 14:45

SAL 2

Mally vil fortelle og vise eksempler på hvordan hun benytter OneNote og sosiale medier som digitale verktøy for elevoppfølging og faglig læringsarbeid. Det vil bli vist noen eksempler knyttet til kontaktlærerrollen og i større grad til den faglige digitale produksjonen som skjer i undervisningen på yrkesfag og studieforberedende. Hun har også skrevet masteroppgave om dette temaet knyttet til OneNote og vurdering for læring for yrkesfag, og vil presentere funn derfra.