Innovasjon og utvikling i barnehagen – hva må til?

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-28 14:15 – 15:00

SAL 3

Velkommen til en samtale om viktige temaer for alle som jobber i og med barnehage. Hva må til for å få til innovasjon og utvikling for å få til en god og reflektert digital praksis i barnehagen? Hvordan skal man få til å utvikle barnehagepersonalets digitale kompetanse slik  at den digitale praksisen blir god og reflektert? Er det et gap mellom den nasjonale føringen om barnehagens digitale praksis i rammeplanen og nivået på profesjonsfaglig digital kompetanse hos personalet?  Er Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi for 2018–2022 for  vag når det gjelder kompetanse knyttet til å utvikle god digital praksis? Barnehagelærerutdanningen er også en sentral og viktig aktør for å skape profesjonsfaglig digital kompetanse og god digital praksis hos de nyutdannede. Men hva med de fagansattes egen kompetanse, er den god nok til å ruste de nyutdannede til dette?  Dette er noen av spørsmålene som vil bli løftet under denne samtalen. Du møter bl a Nina Bølgan og Morten Solheim.