Innføring av 3D Thinking i klasserommet

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 12:30 – 13:30

SAL 4

Hvordan kan implementering av ny teknologi endre, forsterke og aktualisere fag og læringsprosesser? Kreativ problemløsning og skaperevne er sentrale ferdigheter for det 21.århundre, det vektlegges i blant annet i Ludvigsenutvalget og nye læreplaner. Det er ikke selve 3D- printeren som er det avgjørende, men måten alle, både lærere og elever, tenker og lærer på som endres. Å lære sammen, fornyet giv og oppretting av Makerspace i skolens bibliotek er noe følgene av satsingen.