Hvordan kan digitale arbeidsmåter fremme dybdelæring?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 12:30 – 13:30

SAL 2

Hvordan kan jeg som lærer sørge for at grunnleggende digitale ferdigheter blir integrert i undervisningen og samtidig bidra til at elevene utvikler de sosiale og faglige ferdigheter de trenger? I dette foredraget går Frida Monsén gjennom sin modell “Håndtere, Skape, Dele og Forstå” – og hvordan denne kan anvendes for å skape struktur, mening og sammenheng i den digitale læringsprosessen – som igjen lar elevene utvikle evne til dybdelæring.

Å lykkes med den digitale læringsprosessen handler om å gi slipp på dine fordommer om teknologi og bekymring for hva du ikke kan. I stedet skal du ta et steg tilbake og utforske hva du allerede er god på i din lærervirksomhet; hvordan mennesker lære.