Hva gjør lærerutdanningen med profesjonsfaglig digital kompetanse?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 10:00 – 10:45

SAL 1

Begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) er i vinden både i skolen og i lærerutdanningen; Lærere, lærerutdannere og lærerstudenter skal rustes til den digitale hverdagen de møter i skolen og til å undervise skolefag i endring. Det betyr at de må ha med seg den profesjonsfaglige digitale kompetansen som trengs for å anvende teknologi på en bevisst og kritisk måte i fagene sine. Men profesjonsfaglig digital kompetanse, hva innebærer det, og hvordan kan det gjøres i for eksempel faget engelsk? Samtidig, hva sier forskningen og hva er lærerutdanningens rolle? NTNU har sammen med fire andre UH-institusjoner satt i gang digitaliseringsprosjekt i grunnskolelærerutdanningen. I denne sesjonen vil dere også få høre mer om dette prosjektet.