For et faktabasert verdensbilde!

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 11:00 – 11:45

SAL 5

Gapminder har siden 2005 undersøkt hva allmennheten vet og ikke vet om utviklingen i verden. Undersøkelsene viser at folk flest har et verdensbilde basert på dramatiske hendelser og ikke på fakta. Uten et faktabasert verdensbilde kommer nåtidens og framtidige generasjoner til å ta beslutninger basert på misforståelser. Ett av samfunnets og skolens hovedoppdrag er å gi unge mennesker et bilde av verden som stemmer overens med virkeligheten. I forelesningen forklarer Mikael Arevius og Olof Granström hvordan skolen kan løse oppdraget med å utvikle elevenes forståelse for verden gjennom å:

– utvikle en læring som styrker elevenes kritiske tenkning og evne til å  resonere med støtte av fakta og ikke basert på dramatiske instinkter

– kunne oppdage store misforståelser  og mangel på kunnskap om verden i dag

– gi elevene rammeverk, modeller og fortellinger som utvikler et faktabasert verdensbilde